Wrzutnia w Aninie

Od poniedziałku 18 marca działa w Naszej filii w Aninie wrzutnia, czyli całodobowe urządzenie do samodzielnego zwrotu książek. Znajduje się na zewnątrz ogrodzenia, przy głównej ulicy.

Wrzutnia (inaczej: trezor biblioteczny) umożliwia wygodny sposób oddania książek w dniach i godzinach, kiedy biblioteka jest nieczynna.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami korzystania z tego urządzenia:

1. Wrzutnia służy do całodobowego zwracania książek wypożyczonych z filii przy ul. Trawiastej 10 w dniach i godzinach, gdy placówka jest nieczynna:

– Wypożyczalnia nr 87 dla Dorosłych i Młodzieży im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

– Oddział Dziecięcy

– Czytelnia Naukowa nr XIII

2. Zbiory wypożyczone w innych placówkach, nie mogą być zwracane z wykorzystaniem wrzutni.

3. Użytkownik korzystający z wrzutni zobowiązany jest do delikatnego wkładania zwracanych książek do oznaczonego otworu. Książki należy wkładać pojedynczo, grzbietem do środka.

4. Książki zwrócone z wykorzystaniem wrzutni są zdejmowane w godzinach pracy Biblioteki. Wrzucenie książki nie jest jednoznaczne ze zdjęciem jej z konta.

5. Oddanie poprzez wrzutnię książek z opóźnieniem, nie zwalnia czytelnika od uiszczenia opłaty za ich nieterminowy zwrot.

6. W deszczowe dni prosimy o zabezpieczenie książek przed wilgocią. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek obowiązuje regulaminowa zasada pokrycia kosztów wynikłych z ich zniszczenia.

7. Zabrania się wkładania do wrzutni jakichkolwiek przedmiotów poza wypożyczonymi w Bibliotece książkami.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content