Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Biblioteka Publiczna dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteka Publiczna dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-24.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-10-28.

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Analiza dostępności strony została wykonana za pomocą narzędzia Tingtun Checker, a wynik analizy wynosi 98.38 % poprawnych opcji dostępności Link

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników,
 5. skip linki dla urządzeń czytających
 6. na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 7. możliwość wyłączenia animacji,

Wyłączenia:

 1. 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 2. 2. Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online).
 3. 3. Niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla osób niepełnosprawnych.
 4. 4. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 5. 5. Część załączonych dokumentów nie posiada warstwy tekstowej - są skanami dokumentów.

Dostępność architektoniczna

1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Biblioteka Główna, ul. Trawiasta 10

Dla użytkowników Biblioteki Głównej dostępne jest wejście:

 1. od ul. Trawiastej – pochylnia z podjazdem dla osób na wózkach dwoje drzwi otwieranych ręcznie, szerokości umożliwiającej bezkolizyjny wjazd.

Główne punkty obsługi: Wypożyczalnia dla Dorosłych Nr 87, Oddział Dziecięcy oraz Czytelnia Naukowa Nr XIII dostępne bez barier architektonicznych. Wejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. W pozostałej części nie funkcjonują obszary kontroli.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników na parterze i pierwszym piętrze. W budynku dostępna jest winda z wypukłymi przyciskami bez oznaczeń w systemie Braille'a. Na drzwiach poszczególnych pomieszczeń znajdują się tabliczki informacyjne w systemie NFC oraz z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy budynku jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.

W wypożyczalni muzycznej osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci oraz innych zbiorów.


2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wypożyczalnia Nr 59, ul. Korkowa 119/123

Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście z poziomu gruntu od ul. Korkowej. Wejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Wypożyczalnia dla dorosłych i wypożyczalnia dla dzieci usytuowana jest na parterze. Część regałów bibliotecznych nie jest dostępna dla osób na wózkach. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Na drzwiach poszczególnych pomieszczeń znajdują się tabliczki informacyjne w systemie NFC oraz z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.


3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wypożyczalnia Nr 26, ul. Błękitna 32

Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście od ul. Błękitnej: wejście główne z podjazdem dla osób na wózkach dwoje drzwi otwieranych automatycznie, szerokości umożliwiającej bezkolizyjny wjazd.
Wypożyczalnia dla dorosłych usytuowana jest na parterze, wypożyczalnie dla dzieci i młodzieży oraz sala warsztatowa usytuowane są na pierwszej kondygnacji, a sala wystawowo-konferencyjna – na drugiej. Wejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są dostępne. W budynku dostępna jest winda z oznaczeniami w systemie Braille'a.
Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych wraz z przyciskiem umożliwiającym wezwanie pomocy. Na drzwiach poszczególnych pomieszczeń znajdują się tabliczki informacyjne w systemie NFC oraz z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na taras od strony ul. Solidnej prowadzi furtka, jest dostęp dla osób niepełnosprawnych z zewnątrz a także z wnętrza budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.


4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wypożyczalnia Nr 121, ul. Żegańska 1a

Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście z poziomu gruntu usytuowane od strony ul. Patriotów. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na parterze. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są dostępne. W budynku nie ma windy. W bibliotece brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w tym samym budynku, na parterze, w korytarzu Wawerskiego Centrum Kultury.
Na drzwiach poszczególnych pomieszczeń znajdują się tabliczki informacyjne w systemie NFC oraz z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przed budynkiem przy ul. Żegańskiej (od strony wejścia do Wawerskiego Centrum Kultury) znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.


5. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wypożyczalnia Nr 47, ul. Powojowa 2

Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście z poziomu gruntu od ul. Powojowej. Wypożyczalnia dla dorosłych usytuowana jest na parterze, a wypożyczalnia dla dzieci i czytelnia na pierwszym piętrze. Winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są dostępne. Wejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i pierwszym piętrze. Na drzwiach poszczególnych pomieszczeń znajdują się tabliczki informacyjne w systemie NFC oraz z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.


6. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wypożyczalnia Nr 82, ul. Agrestowa 1

Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście od ul. Patriotów. Zamontowana jest pochylnia z podjazdem. Wejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia biblioteki. Jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Czytelnia Plenerowa jest dostępna przez furtkę od strony ul. Patriotów, brak możliwości dla osób niepełnosprawnych bezpośredniego przejścia z pomieszczeń bibliotecznych do Czytelni Plenerowej. Na drzwiach poszczególnych pomieszczeń znajdują się tabliczki informacyjne w systemie NFC oraz z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W pobliżu budynku brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.


7. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wypożyczalnia Nr 25, ul. Walcownicza 4/6

Dla Czytelników dostępne jest jedno wejście z poziomu gruntu, dostępne dla osób niepełnosprawnych od ul. Patriotów. Wejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Wypożyczalnie dla dorosłych i dzieci usytuowane są na parterze z antresolami na pierwszym piętrze. Dostęp do antresoli jest od strony holu, gdzie znajdują się schody i dźwig osobowy, w pomieszczeniach wypożyczalni są schody. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze są dostępne, na I piętrze częściowo dostępne. Na parterze znajduje się sala warsztatowa z toaletą dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest dźwig osobowy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się też na drugim piętrze. Na drzwiach poszczególnych pomieszczeń znajdują się tabliczki informacyjne w systemie NFC oraz z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przed budynkiem na parkingu od strony ul. Bystrzyckiej są miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Po wejściu do biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga bibliotekarz.