Aktualności,  Filia Falenica

Spotkanie z kierownictwem Wawerskiego Centrum Kultury

23 września w falenickiej Kulturotece odbyło się wspólne spotkanie dyrekcji oraz kierowników filii wawerskiej Biblioteki Publicznej oraz Wawerskiego Centrum Kultury pod hasłem „Wspólne Cele, Kreacje, Budynki, Projekty”.

Wzięli w nim udział oprócz kierowników filii ww. instytucji także dyrektorzy- WCK Barbara Karniewska oraz Biblioteki Publicznej Jacek Czarnowski.

Spotkanie było okazją do podsumowania obecnej współpracy a także zaplanowania przyszłych wydarzeń.