NASZE LOKALNE REGIONALIA CZYLI KSIĄŻKI DOTYCZĄCE DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

„Falenica moja miłość”
Jadwiga Dobrzyńska
Miejsce i data wydania: Warszawa 1995
Wydawca: Damico


„Falenica moja miłość po raz drugi”
Jadwiga Dobrzyńska
Miejsce i data wydania: Warszawa 1996
Wydawca: Damico


„O starym Aninie – inaczej : przewodnik towarzysko-historyczny i nie tylko”
Barbara Wołodźko-Maziarska
Miejsce i data wydania: cz. 1 Warszawa 2009, cz.2 Warszawa 2012

Część 1: Historia poszczególnych parceli starego Anina w dzielnicy Wawer opisująca przedwojenną zabudowę i ówczesnych mieszkańców zamieszkałych na stałe w Aninie, a także przebywających  tu tylko w okresie wakacji. Mowa tu o ważnych dla polskiej kultury postaciach jak Konstanty Ildefons Gałczyński, Jerzy Zaruba, Jerzy Waldorff czy Maria Malicka.

Cz. 2: Kontynuacja pierwszej części książki opisująca historię poszczególnych parceli starego Anina w dzielnicy Wawer. Druga część ma bardziej osobisty charakter i  koncentruje się na ojcu autorki – inżynierze Walerianie Wołodźko, przedstawiając przedwojenną społeczność Anina na tle przeżyć rodzinnych.„Wawer – tradycja i nowoczesność”

Miejsce i data wydania: Warszawa 2010
Wydawca: Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wawra

Album poświęcony dzielnicy Wawer. Ponad 300 zdjęć i ilustracji, w tym archiwalnych, których uzupełnieniem jest 30 stronicowa część redakcyjna. Całość podzielona tematycznie na 7 rozdziałów: historia, architektura, przyroda, zdrowie, kultura, biznes oraz rozwój.


„Wawer i jego osiedla”
pod red. Jana Czerniawskiego
Miejsce i data wydania: Warszawa 2007
Wydawca: Wydział Kultury dla Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy


„Wawer”
Jan Bijata
Miejsce i data wydania: Warszawa 1973
Wydawca: Książka i Wiedza


„Wokół Anina – impresje Henryk Wierzchowski – spotkanie z okazji 110. rocznicy urodzin”
Jan Czerniawski
Miejsce i data wydania: Warszawa 2014
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Anin


„Niezwykły Wawer : przewodnik turystyczny”

* historia Wawra
* niezwykłe miejsca
* Mazowiecki Park Krajobrazowy
* wycieczki
* Wisła Warszawska
* informacje praktyczne


Zerzeń i jego historia”
Henryk Wierzchowski
Miejsce i data wydania: Warszawa 1999
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy – Oddział Grochów; Urząd Gminy Warszawa-Wawer


„Anin Wawer”
Henryk Wierzchowski
Miejsce i data wydania: Warszawa 1971
Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Historia osiedli Anin i Wawer.


„LAS : rolnicze osiedle Warszawy”
Henryk Wierzchowski
Miejsce i data wydania: Warszawa 2006
Wydawca: Wydział Kultury dla Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Praca ta, napisana na przełomie lat 70-80 nosi piętno czasu, w którym powstała – z jego graniczeniami, politycznymi wymogami, poglądami. Wydana została jednak w takiej postaci, jaką przygotował do druku Autor (uwspółcześniając jedynie pisownię i ortografię), uznając, że zawiera cenne materiały źródłowe, umożliwiające lepsze poznanie historii terenu, na którym żyją obecni mieszkańcy dzielnicy Wawer. Wielu z nich być może odnajdzie na kartach tej książki dzieje swych przodków. Do publikacji niniejszej dołączono wybór wspomnień i wypowiedzi, odnoszących się do czasów, o których pisze H. Wierzchowski. Nie ingerowano w ich styl, zachowując tym samym wzruszającą niekiedy autentyczność relacji. Pamięć jest, niestety zawodna, więc we wspomnieniach wiele jest luk, niedokładności. Ale ich walorem jest odtworzona atmosfera tamtego czasu. I to wydało się niezwykle cenne.


„Wawer: korzenie i współczesność”
Jan Czerniawski
Miejsce i data wydania: Warszawa 2008
Wydawca: Urząd m. st. Warszawy,
Wydział Kultury dla Dzielnicy Wawer


„Z dziejów Międzylesia”
Henryk Wierzchowski
Miejsce i data wydania: Warszawa 2005
Wydawca: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Historia dzisiejszego osiedla Międzylesie obejmująca lata 1551 – 1951.


„Opowieści rodzinne”
Laureaci konkursu SAGI WAWERSKIE ogłoszonego przez Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Miejsce i data wydania: Warszawa-Wawer 2012
Wydawca: Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


„150 lat Gminy Wawer: Vademecum krajoznawcze Wawra i okolic”
Praca pod redakcją Doroty M. Kozielskiej
Adam Ciećwierz, Iwona Derlatka, Dorota M. Kozielska, Krzysztof Oktabiński
Miejsce i data wydania: Warszawa 2015
Wydawca: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Książka stanowi kompendium wiedzy historycznej i krajoznawczej o terenie dawnej Gminy Wawer i obecnej Dzielnicy Wawer.


„Egzekucja ludności cywilnej w Wawrze 27 grudnia 1939”
Jan Tyszkiewicz
Miejsce i data wydania: Warszawa 2004
Wydawca: Urząd m. st. Warszawa Dzielnica Wawer.


„Wawerski Aleksandrów – spacer przez czasy i miejsca”
Joanna Janisz, Michał Mroziński, Anna Warchoł
Miejsce i data wydania: Warszawa 2016
Wydawca: Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji

Historia, tradycja i bogata przyroda Aleksandrowa. Zawiera również trasy rowerowe.


„Siostry Rodziny Maryi z pomocą dzieciom polskim i żydowskim w Międzylesiu i Aninie”
S. Teresa Antonietta Frącek
Miejsce i data wydania: Warszawa 2006
Wydawca: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy


„Falenica w wielu odsłonach : przewodnik”
[tekst Barbara Wizimirska ; opracowanie zdjęć Zbigniew Wizimirski].
Miejsce i data wydania: Warszawa 2016
Wydawca: Urząd m. st. Warszawy

Przewodnik ma dość nowoczesną formę i zawiera sporo zdjęć (opracowanie: Zbigniew Wizimirski) – głównie współczesnych, ale trafiają się też unikatowe stare fotografie ze zbiorów prywatnych i państwowych. A na nich miejsca i budynki, które już nie istnieją bądź zupełnie zmieniły charakter. Książkę, którą rozpoczyna skrócona historia falenickiej Żydówki, Jutty Szabason, podzielono na trzynaście części:
1. Falenica nad Wisłą i jej właściciele – w której poznajemy nieco falenickiej historii.
2. Stacja kolejowa – o Kolei Nadwiślańskiej, pierwszym, drewnianym falenickim dworcu i o tym murowanym. O innych kolejowych i okołodworcowych budynkach.
3. Centrum – jak wyglądało przed wojną, po wojnie i jak wygląda współcześnie.
4. Przewodnik po Willach Falenickich
5. Przewodnik po Falenicy żydowskiej
6. Przewodnik po gminie Letnisko-Falenica (1925-1951)
7. Falenica w Warszawie (1952-2000) – o przyłączeniu do stolicy, powojennym budownictwie, kościele, szkołach i przedsiębiorstwach.
8. Przewodnik po Falenicy handlowej – handel przedwojenny, powojenny i handel XXI wieku.
9. Co nowego w XXI wieku? – o tym, czego mieszkańcom brakowało i brakuje, co udało się zmienić, o nowym budownictwie, usługach i przemyśle.
10. Życie społeczne – kultura, religia i sport.
11. Przewodnik po falenickiej gastronomii (chyba po raz pierwszy w formie książkowej!)
12. Falenica spacerowa, jej zapachy i kolory – kilka propozycji spacerów, z barwnymi opisami wrażeń zmysłowych, które autorka podzieliła na miesiące. Dowiemy się na przykład kiedy forsycje malują Falenicę na żółto, co kwitnie w falenickich ogródkach w sierpniu, kiedy w krajobrazie dominuje biel i żółć i jakich zapachów możemy spodziewać się w danym miesiącu.
13. Przewodnik po Falenicy utraconej i traconej – przygnębiająca, ale niezwykle ważna część przewodnika ze sporą ilością archiwalnych zdjęć. Domy, które odchodzą na naszych oczach i takie, których już nie ma.

Hufiec Hellmanna : warszawskie harcerstwo w Aninie, Wawrze i Międzylesiu w latach 1957-1961”

redaktor prowadzący Wojciech Makowski ; współautorzy Jacek Drewnowski, Klemens Kowalski, Brunon Majewski, Wojciech Makowski, Jacek Mieliwodzki, Edward Piłatowicz, Jan Potocki, Małgorzata Potocka (Stasiak), Maria Szwecow-Szewczyk

Miejsce i data wydania: Warszawa 2017.

Album „Hufiec Hellmanna” zawiera wspomnienia uczestników wydarzeń tamtych lat oraz blisko 250 zdjęć. Na dołączonej do albumu płycie dvd znajdują się skany wielu zachowanych dokumentów, kronik prowadzonych przez drużyny wchodzące w skład Hufca Hellmanna oraz archiwum fotografii obejmujące również dokumentacje spotkań organizowanych po dziś dzień.

„Słownik nazw miejscowych, terenowych i ulic Wawra : praca zbiorowa„, pod redakcją naukową Moniki Kresy i Karoliny Czerkas ; konsultacja historyczna Paweł Ajdacki
Miejsce i data wydania: Warszawa 2022

„Zbrodnia w Wawrze : 27 Grudnia 1939 r.”

tekst Leszek Baraniewski ; projekt okładki Paweł Ajdacki
Miejsce i data wydania: Warszawa 2019

Zbrodnia w Wawrze – egzekucja 107 cywilnych mieszkańców podwarszawskiej miejscowości Wawer (niebędącej wówczas dzielnicą Warszawy), dokonana przez okupanta niemieckiego 27 grudnia 1939. Obok zbrodni w Bochni, była to jedna z pierwszych masowych egzekucji na ziemiach polskich oraz w Generalnym Gubernatorstwie podczas II wojny światowej, w której wbrew prawu międzynarodowemu zastosowano zasadę odpowiedzialności zbiorowej.

„Wawer : inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kultury materialnej”
Paweł Ajdacki, Adam Ciećwierz
Miejsce i data wydania: Warszawa 2016

„Letnisko : subiektywny przewodnik po linii otwockiej”

Agnieszka Kowalska ; zdjęcia: Agnieszka Kowalska, Aga Bilska, Edyta Girgiel, Juliusz Strachota, Lidia Głażewska-Dańko, Paweł Olejniczak, Marta Brodziak, Hanna Korablin, Radek Wojnar

Miejsce i data wydania: Warszawa 2021

„Letnisko : Subiektywny przewodnik po linii otwockiej” to coś więcej niż opis turystycznych szlaków. To ilustrowane doskonałymi zdjęciami zaproszenie do jednej z najciekawszych podwarszawskich okolic – magicznego miejsca zwanego linią otwocką (od linii kolejowej łączącej Warszawę i Otwock). 

W Aninie zajrzymy m.in. na mało znane powojenne osiedle Instytutu Badań Jądrowych, w Międzylesiu do leśnego Barku Na Dakowie, w którym doskonale karmią, w Radości do modelowo odnowionego świdermajera – Letniska Bajka, w Falenicy – do kina na stacji kolejowej.

„Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej”
Robert Lewandowski
Miejsce i data wydania: Józefów 2011

„Nad Mienią i Świdrem : monografia geograficzno-historyczna Wiązowny i okolic. Cz. 2, Letniska”
Krzysztof Oktabiński
Miejsce i data wydania: Wiązowna, Otwock 2005

„Świadectwa czasu : dokumenty i relacje z dziejów parafii Matki Bożej Królowej Polski”
Przygotował zespół pod przewodnictwem Haliny Kowalskiej w składzie: Aldona Kraus, Waldemar Pawlik, Joanna Płaza, Maria Sieczkowska, Karina Stolarska, Jadwiga T. Szymczak

Miejsce i data wydania: Warszawa 2005

„55 lat minęło… szkoły średniej w Aninie : praca zbiorowa”
pod redakcją: Maria Chodorek, Alicja Denis, Jędrzej Kowalski, Antoni Wiweger
Miejsce i data wydania: Warszawa 2000

„Anin przed laty”
Teresa Żółtowska-Kądzielowa ; wybór i wprowadzenie Antoni Wiweger
Miejsce i data wydania: Warszawa 2009

„Wawer – nasz zielony dom”
Lech Bukowski i Anna Wilczyńska
Miejsce i data wydania: Warszawa 1998

Skip to content