Skarby Letniska

Wystawy artefaktów odnalezionych podczas rozbiórek budynków na Linii Otwockiej i ocalonych przed ostatecznym
zniszczeniem przez Macieja Woźniaka.

Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.