Aktualności,  Oddział Dziecięcy

Laureaci Konkursu Recytatorskiego pn. „Piękna chwilka, wierszy kilka”

Serdecznie dziękujemy dzieciom z klas I oraz II szkoły podstawowej za udział w Konkursie Recytatorskim pn. „Piękna chwilka, wierszy kilka”.
Jury oceniające, któremu przewodniczył pan Marcin Brykczyński dokonało przesłuchania 36 uczestników. Podziękowania składamy także rodzicom, opiekunom i wychowawcom za bardzo dobre przygotowanie dzieci do wystąpienia publicznego, pracę pedagogiczną i towarzyszenie w czasie Konkursu.