Konkurs na logotyp CYBER-WAWER

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic do udziału w konkursie na logo cyklicznego pikniku naukowo-literackiego CYBER-WAWER, który co roku w czerwcu odbywa się w Kulturotece w Falenicy.

Impreza dedykowana wszystkim miłośnikom kosmosu, nowych technologii, science fiction i popkultury to dzień pełen „nieziemskich” atrakcji, warsztatów edukacyjnych, pokazów naukowych, spotkań z autorami książek, gier  i animacji. Ponieważ w przyszłym roku Biblioteka Wawerska zorganizuje piątą edycję CYBER-WAWER zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnej zabawy – stworzenia stałego logotypu wydarzenia, które będzie odtąd promować jedną z najważniejszych wawerskich imprez.

Logotyp ma obrazować charakter CYBER-WAWER czyli łączenie nauki, kultury i sztuki z nowymi technologiami, popkulturą i kosmosem, którego doświadczamy w codziennym życ

Prace w formie grafiki, w formacie PDF należy wysyłać na adres cyberwawer@gmail.com do dnia 26 maja 2024 r. Uczestnicy poniżej 18 roku życia dołączają w mailu skan lub zdjęcie wypełnionego formularza zgody rodzica lub opiekuna na udział w konkursie, który jest załącznikiem nr  1 do regulaminu konkursu, który znajduje się poniżej:

Regulamin konkursu na logotyp CYBER-WAWER (PDF, 40,8 KB)

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Skip to content