Aktualności,  Oddział Dziecięcy

Galeria zdjęć bohaterów baśni i legend

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” Fundacji ABC XXI bibliotekarze Oddziału Dziecięcego w minionym roku zrealizowali projekt pn. „Najsłynniejsze legendy świata”.

Miał on charakter lokalny i był skierowany do grup dzieci z wawerskich przedszkoli, a także do grup „0”- oddziałów zerówkowych istniejących przy szkołach podstawowych. W każdy czwartek od października 2017 roku do maja 2018 do kolorowej sali Oddziału Dziecięcego przychodziły razem z opiekunami dzieci 5 i 6 letnie, które z właściwą wrażliwością i ciekawością małego dziecka widziały w bibliotekarzu osobę, która już od dzieciństwa fascynowała się książkami, a dla której literatura jest bardzo ważną dziedziną życia. Warsztaty literacko – plastyczne prezentowały baśnie polskie, angielskie, włoskie oraz japońskie. Podroż w wyobraźni, a także utartymi szlakami po mapie poszerzała
horyzonty myślowe dzieci, a praca plastyczna pozwalała ćwiczyć zdolności manualne i rozwijać psychomotorykę.

Oto galeria prac ukazująca bohaterów baśni i legend czytanych w Oddziale Dziecięcym.

Rozmiar czcionki
Kontrast