Aktualności,  Filia Radość

Ferie na Powojowej

W ramach „Ferii w Bibliotece”, w Radości odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy, które prowadził ratownik medyczny Marcin Świderski.

Seniorzy z OPS, oraz wolontariusze, pod jego okiem udzielali dzieciom
instruktarzu. Dzieci dowiedziały się, jak udzielić pierwszej, podstawowej pomocy, poznały zasady działania defibrylatora, opatrywały symulowane rany. W zajęciach brały udział grupy z dwóch szkół.

Skip to content