12 lipca naszą filię w Miedzeszynie odwiedziła grupa gości-bibliotekarzy z Turcji.

Jak się można było spodziewać, udało nam się ich oczarować naszą Czytelnią Plenerową oraz Bibliobusem.
Wizytę bibliotekarzy koordynowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.