Aktualności,  Centrum Narracji Historycznej

Konkurs „O Żydach i Żydówkach”

W miesiącu czerwcu b.r. Centrum Narracji Historycznej wawerskiej Biblioteki wzięło udział w Konkursie „O Żydach i Żydówkach” zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Celem Konkursu było propagowanie wiedzy o kulturze żydowskiej oraz obalanie cały czas funkcjonujących stereotypów narosłych wokół tej społeczności. Nasza Biblioteka przeprowadziła w dniach 14 (Biblioteka Główna w Aninie przy ul. Trawiastej 10) i 19 czerwca (Wypożyczalnia nr 87 w Miedzeszynie przy ul. Agrestowej 1) warsztaty dal dzieci i młodzieży oparte o publikację dostarczoną przez organizatorów Konkursu. W pierwszych warsztatach wzięła udział grupa harcerzy z 147 drużyny ZHP „Błękitni” z Anina a w drugich młodzież szkolna ze szkoły podstawowej w Miedzeszynie.

Podczas warsztatów rozmawialiśmy o stereotypach jakie funkcjonują na temat społeczności żydowskiej, rozwiązywaliśmy quiz wiedzy o kulturze i zwyczajach żydowskich. Ponadto na zakończenie każdych warsztatów młodzież projektowała plakat mający promować inicjatywę uporządkowania zachowanego do dnia dzisiejszego cmentarza w Radości. Spotkania te pozwoliły na przypomnienie że w wielu osiedlach dzisiejszej Dzielnicy Wawer licznie zamieszkiwali Żydzi i co po nich zostało do dnia dzisiejszego.

Warsztaty przyczyniły się do pogłębienia wiedzy o kulturze żydowskiej oraz pozwoliły na „obalenie” niektórych stereotypów o tej społeczności. Łącznie w obydwu spotkaniach uczestniczyło 30 osób.