Konsultacje projektów zgłoszonych do Budżetu Partycypacyjnego

Od 26 lutego do 18 marca 2018 r. w każdej dzielnicy odbędą się spotkania, na których zaprezentowane zostaną zgłoszone projekty. Spotkania są otwarte – wszyscy mieszkańcy mogą przyjść na spotkania, zadać pytania autorom zgłoszonych pomysłów oraz pracownikom urzędu, zgłosić uwagi, wyrazić swoje poparcie lub sprzeciw. Na podstawie zgłoszonych uwag, autorzy pomysłów, będą mogli dokonać zmian…

Więcej...