Na Plaży Romantycznej z udziałem Z-cy Burmistrza Wawra Leszka Baraniewskiego i Dyrektora Biblioteki Publicznej Jacka Czarnowskiego odbyła się impreza kończąca rok nauki Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szanowni studenci otrzymali z rąk Dyrektora publikację ABC Seniora, zawierającą wiele cennych porad.