Aktualności,  Filia Wawer

Wypożyczalnia nr 26 ogłasza Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki „Buntowniczki”

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 26 – Kulturoteka
Błękitna, ul. Błękitna 32, 04-663 Warszawa
z dopiskiem: KONKURS „Buntowniczki” –
w nieprzekraczalnym terminie 17 stycznia 2020r.,
(liczy się data wpływu do placówki!)