Centrum Narracji Historycznej

Podstawowe pola działania Centrum Narracji Historycznej:

– inicjowanie działań związanych z popularyzowaniem wiedzy o tej części m. st. Warszawy zarówno wśród
mieszkańców Dzielnicy, mieszkańców całego miasta jak i innych obszarów naszego kraju,

– promowanie wiedzy o dziejach i kulturze m.st. Warszawy,

– prowadzenie zajęć z zakresu edukacji historycznej w formie prelekcji i warsztatów
dla młodzieży szkolnej oraz innych grup zainteresowanych,

– gromadzenie zbiorów opisujących historię dawnej Gminy, obecnej Dzielnicy Wawer
i terenów przyległych,

– udostępnianie zbiorów historycznych w formie ekspozycji stałej oraz wystaw czasowych.

Adres: 04-618 Warszawa – Anin, ul. Trawiasta 10, tel. 22 815 33 21 w. 27
Prowadzący: Paweł Ajdacki e-mail: p.ajdacki@bibliotekawawer.pl

Czynne: codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00. Ze względów organizacyjnych warto zapowiedzieć dzień wcześniej swoją wizytę.

„Otwórz szufladę dziadka, zajrzyj do albumu babci…”
Jeżeli posiadasz przedmioty, pocztówki, zdjęcia, plany, mapy, rysunki i tym podobne pamiątki z terenu dzisiejszej Dzielnicy Wawer, Warszawy lub okolic i chciałbyś je przekazać w odpowiednie miejsce lub je zaprezentować innym to przynieś je na Wawerską Noc Muzeów do „Murowanki”. Centrum Narracji Historycznej działające w strukturze wawerskiej Biblioteki gromadzi takie pamiątki i upowszechnia wiedzę o nich podczas prowadzonych zajęć historycznych i edukacyjnych.

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA  >>

GALERIA ZDJĘĆ