Aktualności,  Czytelnia Naukowa

Prelekcja w 150 rocznicę urodzin Marszałka Piłsudskiego

5 grudnia w Czytelni Naukowej miała miejsce prelekcja Jacka Myszkowskiego „Józef Piłsudski, Władysław Broniewski „Orlik”. Pamięci dwóch legionistów w 150 i 120 rocznicę urodzin”.

Jacek Myszkowski, osobiście mieszkaniec Wawra, to znawca polskiej historii, miłośnik kresów wschodnich, członek Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Prelekcja ubarwiona została prezentacją zdjęć prezentujących omawiane postaci.

Prelekcja skłoniła przybyłych do żywej dyskusji na temat polskiej historii.