Aktualności,  Filia Wawer

“Literackie inspiracje w tańcu – Carmen”

28 listopada w Kulturotece przy ul. Błękitnej odbył się wykład performatywny “Literackie inspiracje w tańcu – Carmen”. Poprowadziła go Małgorzata Matuszewska.

Pierwowzorem literackim słynnej opery Bizeta pt. Carmen było opowiadanie francuskiego pisarza Prospera Merimméego. Oba dzieła zapoczątkowały istną lawinę artystycznych interpretacji w świecie sztuki opery, tańca i filmu. Oprócz tytułowej Carmen Prospera Merimméego, zostaną zaprezentowane książki: autobiografia “Ja, Maja Plisiecka” oraz “Rękopis znaleziony w teatrze – Akcja choreograficzna według Jana Potockiego, jej teksty i konteksty” Rafała Augustyna.

Małgorzata Matuszewska – tancerka i choreografka. Założycielka i dyrektor Teatru Tańca NTF (TTNTF) – jedynego teatru tańca w Polsce łączącego techniki tańców hiszpańskich z technikami innych form tańca i teatru. Założycielka i prezes Fundacji Tradycji i Transformacji Sztuki.

Projekt “Taniec w bibliotece – la Danza i el Baile”  jest to cykl 10 spotkań z wyjątkowymi osobowościami warszawskiego świata tańca i wyjątkowymi książkami. Projekt jest realizowany w ramach programu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie – Laboratorium a twórczynią jego pierwszej odsłony jest Małgorzata Matuszewska reprezentującą Fundację Tradycji i Transformacji Sztuki. Głównym Partnerem Projektu jest Instytut Cervantesa w Warszawie.