Oddział Dziecięcy

Konkurs plastyczny „Rybka Rybik i życzliwość” dla dzieci w wieku 5-6 lat

Na pewno każde dziecko z zainteresowaniem przeczyta egzotyczne bajki opisujące nieodkryty świat dżungli i oceanu. 

Zapraszamy dzieci przedszkolne w wieku 5-6 lat do zilustrowania bajki pn. „Rybka Rybik i życzliwość”.

https://bibliotekawawer.pl/nowa/wp-content/uploads/2018/11/Oświadczenie-nr-1-uczestnika-do-konkursów-w-Oddz.-Dz..pdf

https://bibliotekawawer.pl/nowa/wp-content/uploads/2018/11/Oświadczenie-nr-2-dla-opiekuna-do-konkursów-w-Oddz.-Dz..pdf