Oddział Dziecięcy

Konkurs plastyczny „Juan, cukiernik mimo woli” dla dzieci w wieku 7-10 lat

Codzienne życie wymaga od nas mocnego wysiłku, aby nasze sprawy i wydarzenia toczyły się po według stworzonych planów.

Bohater wartościowego opowiadania przekazuje nam wiedzę w jaki sposób zdobyć pracę, gdy tej pracy nie ma.

Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat lat do zilustrowania bajki pn. „Juan, cukiernik mimo woli”.


https://bibliotekawawer.pl/nowa/wp-content/uploads/2018/11/Oświadczenie-nr-1-uczestnika-do-konkursów-w-Oddz.-Dz..pdf

https://bibliotekawawer.pl/nowa/wp-content/uploads/2018/11/Oświadczenie-nr-2-dla-opiekuna-do-konkursów-w-Oddz.-Dz..pdf