Uwaga abolicja! Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki, w ramach Dnia Bibliotekarza oraz Bibliotek, ogłaszamy abolicję dla osób, które zalegają ze zwrotem wypożyczonych książek. Osoby te będą zwolnione z opłat za nieterminowy zwrot, jeśli zwrócą je w dniach 8-15 maja. Abolicja dotyczy Biblioteki Publicznej przy ul. Trawiastej oraz wszystkich jej filii.