Od 26 lutego do 18 marca 2018 r. w każdej dzielnicy odbędą się spotkania, na których zaprezentowane zostaną zgłoszone projekty. Spotkania są otwarte – wszyscy mieszkańcy mogą przyjść na spotkania, zadać pytania autorom zgłoszonych pomysłów oraz pracownikom urzędu, zgłosić uwagi, wyrazić swoje poparcie lub sprzeciw. Na podstawie zgłoszonych uwag, autorzy pomysłów, będą mogli dokonać zmian w swoich propozycjach.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach i rozmowy o zgłoszonych pomysłach. To bardzo ważne, żeby ulepszyć zgłoszone propozycje tak, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby mieszkańców.

Spotkanie w ramach Miejsca Aktywności Lokalnej w naszej filii w Miedzeszynie.