image_pdfimage_print

KONKURS PLASTYCZNY W DOWOLNEJ TECHNICE PLASTYCZNEJ, W FORMACIE A4

ORGANIZATOR: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

ODDZIAŁ DZIECIĘCY, ul. Trawiasta 10, 04-618 Warszawa,
tel.022-815-33-21 w. 25

 

1.     Konkurs plastyczny dla przedszkolaków, dzieci w wieku 4-6 lat.

2.     Czas trwania Konkursu: 01.05.2017 r. –31.05.2017 r.

Dzieci wykonują pracę plastyczną – na wskazany temat. Każde dziecko
samodzielnie, według swojej wyobraźni tworzy pracę plastyczną,
która powinna przedstawiać bohaterki i bohaterów baśni indiańskiej
(ludzi i zwierzęta) pt. „Kto przyniósł słońce?” z książki
„Dar totemów : baśnie indiańskie”. Praca artystyczna powinna
ukazywać zjawiska przyrody oraz  życie zgodne z naturą.

3.     Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dzieci, w dowolnej
technice, wykonywane w domu, lub pod opieką pedagoga, wychowawcy. W
formacie A4. Wszystkie prace przesyłane są przez Przedszkole lub
dostarczane przez wychowawców lub rodziców,

4.     Prace należy podpisać na odwrocie podając: imię i nazwisko
dziecka, adres zamieszkania, tel., nazwę przedszkola, którą
reprezentują, należy też nadać tytuł swojej pracy.

5.     Każda praca powinna być wykonana przez jednego autora.

6.     Ostateczny termin składania prac w Czytelni Oddziału
Dziecięcego upływa 31.05.2017 r.

7.     Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy.

8.     Wręczenie dyplomów odbędzie się w czerwcu 2017 r.

9.     Zwycięzcy oraz nauczyciele zostaną pisemnie zaproszeni na
uroczyste wręczenie dyplomów.

10.           Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

11.           Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

12.           Poprzez udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883); opublikowanie w mediach oraz
na stronie internetowej Organizatora wizerunku Uczestnika, a także jego
imienia i nazwiska w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę.

13.           Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany
Regulaminu.

14.           W przypadku zmiany Regulaminu Organizator zobowiązany
jest poinformować o zachodzących zmianach zgłoszone do Konkursu
placówki. Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją powyższego
Regulaminu.

DZIĘKUJEMY PRZEDSZKOLAKOM I WYCHOWAWCOM ZA WSPÓŁPRACĘ!