image_pdfimage_print

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków (dzieci w wieku 4-5 lat) pt. „Dzień w ZOO” na podstawie książki pt. „Jednorożec Sparkle i magiczne skrzydełka” Tony Barbera w dowolnej technice plastycznej, w formacie A 4. Czas trwania konkursu : 01-31.05.2017 r.

Miejsce: siedziba główna Biblioteki, Oddział Dziecięcy, Anin ul. Trawiasta 10

 

„DZIEŃ W ZOO”

PAMIĘTAM, JAKBY DZISIAJ TO BYŁO,

TAKIE WRAŻENIE TO NA MNIE ZROBIŁO.

RODZICE DO ZOO SIĘ ZE MNĄ WYBRALI

I DZIEŃ PEŁEN PRZYGÓD ZORGANIZOWALI.

NA POCZĄTKU BYŁA KLATKA Z MAŁPAMI,

ONE ZAJĘTE SĄ GŁÓWNIE FIGLAMI.

FIKOŁKI ROBIĄ, SKACZĄ, BIEGAJĄ

A PO TYM WSZYSTKIM BANANY ZJADAJĄ.

DALEJ CZEKA NAS WYBIEG DLA SŁONI,

O DZIWO, WIELKOLUD OD LUDZI NIE STRONI.

TRĄBĘ SWĄ WIELKĄ KU WSZYSTKIM WYCIĄGA

I TYLKO ZA PYSZNYM JEDZENIEM SPOGLĄDA.

TUŻ OBOK FOKI W BASENIE PŁYWAJĄ,

W TAKIM UPALE DOBRZE SIĘ MAJĄ.

OD CZASU DO CZASU W RAMACH NAGRODY

POPISZĄ SIĘ PIĘKNYM WYSKOKIEM Z WODY.

KOLEJ PRZYCHODZI NA DRAPIEŻNE ZWIERZĘTA,

SĄ BARDZO GROŹNE, NIECH KAŻDY PAMIĘTA!

HIENY, LAMPARTY ORAZ TYGRYS DZIKI

PRZYBYŁY DO ZOO TEGO Z AZJI I AFRYKI.”

 

1. KONKURS PLASTYCZNY PRZEZNACZONY JEST DLA DZIECI
PRZEDSZKOLNYCH W WIEKU 5 – 6 LAT

2. CZAS TRWANIA KONKURSU: 01.05.2017 R. – 31.05. 2017 R.

3. DZIECI WYKONUJĄ PRACĘ PLASTYCZNĄ – NA WSKAZANY TEMAT.
PRACA PLASTYCZNA POWINNA PRZEDSTAWIAĆ WYCIECZKĘ DZIECI Z RODZICAMI
OPISANĄ W WIERSZU: PT. „DZIEŃ W ZOO” Z KSIĄŻKI PT. DZIECIĘCE
MĄDROŚCI CZYLI RYMOWANKI ZMORAŁEM”.

4. PRACA POWINNA BYĆ WYKONANA SAMODZIELNIE PRZEZ DZIECKO, W
DOWOLNEJ TECHNICE, W FORMACIE A4. WSZYSTKIE PRACE PRZESYŁANE LUB
DOSTARCZANE SĄ PRZEZ RODZICÓW LUB WYCHOWÓW, OPIEKUNÓW
PRZEDSZKOLNYCH..

5. PRACĘ NALEŻY PODPISAĆ NA ODWROCIE PODAJĄC: IMIĘ I
NAZWISKO DZIECKA, ADRES ZAMIESZKANIA, TEL. KONTAKTOWY DO RODZICA LUB
PRZEDSZKOLA, NALEŻY TEŻ NADAĆ TYTUŁ SWOJEJ PRACY.

6. OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA PRAC W CZYTELNI ODDZIAŁU
DZIECIĘCEGO UPŁYWA 31.05.2017 R.

7. ZWYCIĘZCY TRZECH PIERWSZYCH MIEJSC OTRZYMAJĄ DYPLOMY
ORAZ NAGRODY KSIĄŻKOWE.

8. WRĘCZENIE DYPLOMÓW ODBĘDZIE SIĘ W CZERWCU 2017 R.

9. DECYZJE KOMISJI KONKURSOWEJ SĄ OSTATECZNE.

10. NADESŁANA PRACA NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

11. POPRZEZ UDZIAŁ W KONKURSIE UCZESTNIK WYRAŻA ZGODĘ NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO
PRZEPROWADZENIA KONKURSU (ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Z DNIA 29.09.1997 (DZ. U. NR 133 POZ. 883); OPUBLIKOWANIE W MEDIACH ORAZ
NA STRONIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORA WIZERUNKU UCZESTNIKA, A TAKŻE JEGO
IMIENIA I NAZWISKA W PRZYPADKU, GDY TEN OTRZYMA NAGRODĘ.

12. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY
REGULAMINU.

13. W PRZYPADKU ZMIANY REGULAMINU ORGANIZATOR ZOBOWIĄZANY
JEST POINFORMOWAĆ O ZACHODZĄCYCH ZMIANACH ZGŁOSZONE DO KONKURSU
OSOBY. NADESŁANIE PRACY JEST RÓWNOWAŻNE Z AKCEPTACJĄ POWYŻSZEGO
REGULAMINU.

Kierownik Oddziału Dziecięcego
Jolanta Komar