3 września nasz Bibliobus stanął na terenie Hotelu Boss podczas 13-tego Wawerskiego Spotkania Kabaretowego. Jak zwykle cieszył się zainteresowaniem dzieci i dorosłych.