Napisał: Administrator   
poniedziałek, 18 czerwiec 2007

 

Stan na 31.12.2016 r.
Aktywa trwałe 82 904,93

Rzeczowe aktywa trwałe 82 904,93

Aktywa obrotowe 192 908,98

Należności krótkoterminowe 38 797,90

Inwestycje krótkoterminowe 154 111,08

 

Zmieniony ( czwartek, 05 październik 2017 )