STATUS PRAWNY
Napisał: Administrator   
poniedziałek, 18 czerwiec 2007

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

jest instytucją upowszechniania kultury, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie:


1. Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (nadanego Uchwałą Nr XXXII/714/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy)

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 r. z póź. zm.)
tekst ujednolicony

3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z 1997)
tekst ujednolicony

4.  Uchwały Nr 182/XXIV/95 z dnia 27 października 1995 r. Rady Dzielnicy Wawer o dokonaniu wpisu Biblioteki Publicznej do Rejestru instytucji kultury.
Numer wpisu Ok -III-401 B-20/95 zgodnie, z którym z dniem 11 grudnia 1995 r. Biblioteka staje się instytucją kultury.

5. Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Zmieniony ( środa, 30 kwiecień 2014 )