czwartek, 25 luty 2021
DANE PODMIOTU arrow PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
DANE PODMIOTU
STATUS PRAWNY
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
MAJĄTEK
TRYB DZIAŁANIA
PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP
SZUKAJ
REGULAMINY
Administrator


Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa PDF Drukuj E-mail
Napisał: Administrator   
poniedziałek, 18 czerwiec 2007
 Dane z rejestrów podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzi następujące zestawienia:

1. Ewidencję książek – księgi inwentarzowe, księgi i rejestry ubytków dla poszczególnych placówek

2. Ewidencję środków trwałych – księga środków trwałych.

3. Ewidencję środków nietrwałych - księgi inwentarzowe dla poszczególnych placówek.

4. Rejestr zamówień publicznych.

5. Ewidencję osobową pracowników zatrudnionych i zwolnionych etc.

6. Rejestry czytelników etc

7. Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

  

Zarządzenia Dyrektora

Rok 2017

·         Zarządzenie nr 1 w sprawie wymiaru czasu pracy Biblioteki w 2017 r.

·         Zarządzenie nr 2 w sprawie czasowego zamknięcia Wypożyczalni nr 26

·         Zarządzenie nr 3 w sprawie pracy Biblioteki w dniach: 14 i 15.06.2017 r. oraz 02.05.2017 r.

·         Zarządzenie nr 4 w sprawie abolicji dla czytelników zalegających ze zwrotem wypożyczonych książek

·         Zarządzenie nr 5 w sprawie pracy Biblioteki w dniach: 16 i 17.06.2017 r.

·         Zarządzenie nr 6 w sprawie godzin otwarcia Biblioteki w dniach 01.07 do 31.08.2017 r.

·         Zarządzenie nr 7 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia oceny i samooceny pracowników

 ·         Zarządzenie nr 8 w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki poprzez dodanie do niego załącznika nr 3 w postaci Regulaminu udostępniania zbiorów multimedialnych - pobierz

 

Rok 2016

·         Zarządzenie nr 1 w sprawie wymiaru czasu pracy Biblioteki w 2016 r.

·         Zarządzenie nr 2 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury księgozbioru w Wypożyczalni nr 82

·         Zarządzenie nr 3 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników

·         Zarządzenie nr 4 w sprawie pracy Biblioteki w dniach: 25.03, 30.04 i 02.05.2016 r.

·         Zarządzenie nr 5 w sprawie numerów inwentarzowych i oznakowania elementów majątku Biblioteki

·         Zarządzenie nr 6 w sprawie pracy Biblioteki w dniu 27.05.2016 r.

·         Zarządzenie nr 7 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy

·         Zarządzenie nr 8 w sprawie zmiany Zakładowego Planu Kont

·         Zarządzenie nr 9 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury księgozbioru w Wypożyczalni nr 121

·         Zarządzenie nr 10 w sprawie godzin otwarcia Biblioteki w dniach 01.07 do 31.08.2016 r.

·         Zarządzenie nr 11 w sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa…

·         Zarządzenie nr 12 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa do pojazdu służbowego…

·         Zarządzenie nr 13 w sprawie pracy Biblioteki w dniach: 12.11, 24.12 i 31.12.2016 r.

·         Zarządzenie nr 14 w sprawie wprowadzenia procedury dot. Przeciwdziałania dyskryminacji, lobbingowi i molestowaniu…

·         Zarządzenie nr 15 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury składników majątku Biblioteki

·         Zarządzenie nr 16 w sprawie zamknięcia wszystkich filii Biblioteki w dniu 02.12.2016 r.

 

  

Zmieniony ( piątek, 20 październik 2017 )
 
© 2021 bip.bibliotekawawer.pl
Joomla! 1.0.12 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery